Podle data narození si můžete ověřit, že vaším znamením je skutečně Koza, a rovnou zjistit, který živel jí vládne. Podle čínské astrologie je jich pět a patří sem oheň, voda, země, dřevo a kov. Podle toho pak můžete být ohnivá, vodní, zemní, dřevěná nebo kovová Koza.

5. 2. 1943  - 24. 1. 1944 (voda)
24. 1. 1955  - 11. 2. 1956 (dřevo)
9. 2. 1967  - 29. 1. 1968 (oheň)
28. 1. 1979  - 15. 2. 1980 (země)
15. 2. 1991  - 3. 2. 1992 (kov)
1. 2. 2003  - 21. 1. 2004 (voda)
19. 2. 2015  - 7. 2. 2016 (dřevo)

Povaha

Kozy jsou tvůrčí a přátelské, mají rády společnost. Jsou také čestné, empatické a laskavé.  Nemají problém s tím přijmout pomoc od jiných, potom dokážou velké věci. Další z dominantních vlastností je samostatnost a touha po svobodě. Koza potřebuje nové zážitky, přátele, podněty, dychtivě si užívá všeho, co život nabízí, což jí občas přináší potíže.

TIP NA VIDEO: Jaký bude pro Kozy rok 2024, který je pod vládou dřevěného Draka?

Video
Video se připravuje ...
Čínský horoskop 2024: Koza • Videoredakce ženských titulů

Láska a sex

Koza má zvláštní schopnost. Dokáže ve svém partnerovi vyvolat pocit, že zrovna ona je tou jedinou láskou na celý život. O to však Koza ve skutečnosti nestojí, má mnoho milenců, ale vyhýbá se trvalejším vztahům a stereotypu. I v sexu Koza miluje novoty a experimenty, přísně vzato, není příliš morální.

Rodina a přátelé

Kozy milují děti, vždycky pro ně mají chvíli, a dobře si s nimi rozumí. Nikdy nementorují a s dětmi mluví jako s dospělými. Pro svůj šarm bývají kozy často objektem žárlivosti, ale kdo je pozná blíž, zjistí, že mají dobré srdce a jsou k přátelům velmi loajální.

Práce

Pokud jde o práci, té se Kozy vyhýbají, jak jen mohou, tvrdá, systematická dřina jim nic neříká, uplatnění najdou spíš v kreativních profesích.

Koza podle živlů

Vodní Koza je poměrně konzervativní a na rozdíl od ostatních Koz nemá ráda změny a rozruch ve svém životě. Je soucitná, vnímavá, má sklon k sebeobětování.

Dřevěná Koza je štědrá, empatická a má schopnost inspirovat lidi. Je velmi soucitná, angažuje se v dobročinnosti, či v náboženských spolcích.

Ohnivá Koza je odvážná a tak trochu „drama queen“, může z ní být dobrý herec. Je však také bezohledná a lehkomyslná a je lépe nesvěřovat jí větší částky peněz, nemuselo by to dopadnout dobře.

Zemní Koza miluje krásné věci a umění obecně. Pokud na to má prostředky, sbírá je, může z ní být taky výtečný kritik nebo historik umění.

Kovová Koza je odhodlaná a ctižádostivá. Kritiku si nepřipouští a jde za svými zájmy neúprosně.

Vztahy: Koza a ostatní čínská znamení

S Krysou to Koza nemá jednoduché. Pokud Kryse dovolí, aby se o ni starala a dohlížela na ni, může to být stabilní vztah, pokud je však Koza příliš svobodymilovná, je konec.
Buvolem se Koza prostě neshodne a on se nikdy nesmíří s nemorálností Kozy.
Koza Tygrem ráda zadovádí v posteli, ale víc spolu společného nemají. Pro stálý svazek je to většinou málo.
Zajíc s Kozou mohou mít krásný a harmonický vztah, který však těžko překonává zlé doby. V nepřízni osudu se zpravidla rozpadne.
Kozám se Draci většinou líbí, ale těžko se vyrovnávají s nedostatkem dračího zájmu.
Koza Hadem se shodnou jen za velmi zvláštních okolností. Mají odlišné priority i denní režim.


Vztah Koněm je pro Kozu prospěšný, mohou se jeden od druhého hodně naučit.
Koza Kozou je trochu havárie, ani jedna nedokáže pečovat o druhého a společně žijí v chaosu.
Koza Opicí není špatné spojení. Opice dokáže Kozu motivovat a Koza zas zmírní excesy Opice.
Kohout je pro Kozu příliš dominantní, nenechá ji na pokoji, navíc Koze vadí jeho vášnivý přístup k životu.
Pes Kozu dokáže tolerovat a opačně je to také tak, ale takový vztah je bez vášně, přitažlivosti a hlubšího porozumění.
Vepř Kozu svádí, Koza svádí Vepře, vztah je to zábavný, ale vede spíš k problémům, než k rodinnému štěstí.