Další z dominantních vlastností Kozy je samostatnost a touha po svobodě. Koza potřebuje nové zážitky, přátele, podněty, dychtivě si užívá všeho, co život nabízí, což jí občas přináší potíže.

Autor: ara

Rohatá láska
Koza má zvláštní schopnost. Dokáže ve svém partnerovi vyvolat pocit, že zrovna ona je tou jedinou láskou na celý život. O to však Koza ve skutečnosti nestojí, má mnoho milenců, ale vyhýbá se trvalejším vztahům a stereotypu. I v sexu Koza miluje novoty a experimenty, přísně vzato, není příliš morální.

Kozí rodina
Pro svůj šarm bývají kozy často objektem žárlivosti, ale kdo je pozná blíž, zjistí, že mají dobré srdce a jsou k přátelům velmi loajální. Pokud jde o práci, té se Kozy vyhýbají, jak jen mohou, tvrdá, systematická dřina jim nic neříká, uplatnění najdou spíš v kreativních profesích. Kozy milují děti, vždycky pro ně mají chvíli, a dobře si s nimi rozumí. Nikdy nementorují a s dětmi mluví jako s dospělými.

Vodní Koza je poměrně konzervativní a na rozdíl od ostatních Koz nemá ráda změny a rozruch ve svém životě. Je soucitná, vnímavá, má sklon k sebeobětování.

Dřevěná Koza je štědrá, empatická a má schopnost inspirovat lidi. Je velmi soucitná, angažuje se v dobročinnosti, či v náboženských spolcích.

Ohnivá Koza je odvážná a tak trochu „drama queen“, může z ní být dobrý herec. Je však také bezohledná a lehkomyslná a je lépe nesvěřovat jí větší částky peněz, nemuselo by to dopadnout dobře.

Zemní Koza miluje krásné věci a umění obecně. Pokud na to má prostředky, sbírá je, může z ní být taky výtečný kritik nebo historik umění.

Kovová Koza je odhodlaná a ctižádostivá. Kritiku si nepřipouští a jde za svými zájmy neúprosně.

Kozí vztahy
S Krysou to Koza nemá jednoduché. Pokud Kryse dovolí, aby se o ni starala a dohlížela na ni, může to být stabilní svazek, pokud je však Koza příliš svobodymilovná, je konec.
Buvolem se Koza prostě neshodne a on se nikdy nesmíří s nemorálností Kozy.
Koza s Tygrem ráda zadovádí v posteli, ale víc spolu společného nemají. Pro stálý svazek je to většinou málo.
Zajíc s Kozou mohou mít krásný a harmonický vztah, který však těžko překonává zlé doby. V nepřízni osudu se zpravidla rozpadne.
Kozám se Draci většinou líbí, ale těžko se vyrovnávají s nedostatkem dračího zájmu.
Koza s Hadem se shodnou jen za velmi zvláštních okolností. Mají odlišné priority i denní režim.
Vztah s Koněm je pro Kozu prospěšný, mohou se jeden od druhého hodně naučit.
Koza s Kozou je trochu havárie, ani jedna nedokáže pečovat o druhého a společně žijí v chaosu.
Koza s Opicí není špatné spojení. Opice dokáže Kozu motivovat a Koza zas zmírní excesy Opice.
Kohout je pro Kozu příliš dominantní, nenechá ji na pokoji, navíc Koze vadí jeho vášnivý přístup k životu.
Pes Kozu dokáže tolerovat a opačně je to také tak, ale takový vztah je bez vášně, přitažlivosti a hlubšího porozumění.
Vepř Kozu svádí, Koza svádí Vepře, vztah je to zábavný, ale vede spíš k problémům, než k rodinnému štěstí.