Úterý 16. července 2024
Svátek slaví Luboš, zítra Martina
Polojasno 31°C

Jaké rysy egyptského boha ve vás dřímou? Tohle je skutečná podstata vaší osobnosti!

/
 • Jaké rysy egyptského boha ve vás dřímou? Tohle je skutečná podstata vaší osobnosti!
  Jaké rysy egyptského boha ve vás dřímou? Tohle je skutečná podstata vaší osobnosti! (istockphoto.com)
  29. listopadu 2021 ● 06:00

  Stejně jako Tibeťané nebo Indiáni i staří Egypťané měli svůj vlastní horoskop. Pevně věřili, že v datu narození máme jasně dané rysy naší osobnosti. A pokud je poznáme, pochopíme i směr, jakým bychom se měli nadále ubírat. Stačí jen vědět, jaký egyptský bůh k nám náleží, a dozvíme se, co jsme o sobě možná ani netušili...

 • 1.

  Amon Ra (30. 1. – 1. 3.)

  Amon Ra

  Původně bůh vzduchu, později Slunce i plodnosti. V Nové říši byl nejvyšším bohem egyptského panteonu. Jméno Amon bývá překládáno jako skrytý, neviditelný, nebo nespatřitelný. Jeho posvátným zvířetem byl beran, proto se někdy objevuje i v zobrazení s rohy, nebo jako muž s beraní hlavou.

   

  Ti, kteří spadají pod tohoto boha, jsou bezpochyby lidé inteligentní, s velkým přehledem, odvážní a vynalézaví. Bývají velmi pohotoví, dokážou odhadnout situaci a správně reagovat, zkrátka jsou rození diplomaté. Mají rádi svobodu a pečlivě si chrání soukromí. K jejich dalším přednostem patří dobře rozvinutá intuice. Mají jakýsi šestý smysl, který je vždy navede na tu správnou cestu. K životu potřebují silného partnera, nesnesou vedle sebe slabocha. Potřebují někoho, s kým můžou soupeřit, a nikdy není jasné, kdo vyhraje. Jejich nevýhodou je, že se rádi ujímají iniciativy a všechny a všechno řídí. Díky tomu se často setkávají s nepochopením ze strany druhých, kteří si to nechtějí nechat líbit.

   

 • 2.

  Mut (2. 3. – 3. 4.)

  mut

  Mut se pokládala za manželku Amona a říkalo se jí také božská matka. Měla prý v sobě od všeho něco – byla něžná i divoká, a ač byla ženou, stala se rovnocennou partnerkou mužských bohů. Na hlavě nosila spojenou korunu složenou z červené koruny Dolního Egypta a z bílé koruny Horního Egypta, které byly vsazeny do sebe. Mezi bohyněmi to bylo výjimečné – obvykle totiž nosívaly jen jednu korunu. Bývá někdy pokládána za bohyni ukřivděných.

   

  Lidé, kteří spadají pod bohyni Mut, bývají velmi trpěliví a vytrvalí. Pracují rychle a efektivně, dřou tvrdě, dokud nedosáhnou svého cíle. Nevadí, že je to stojí hodně sil. Mají v sobě tolik energie, že by ji mohli rozdávat. Navíc jsou tvrdohlaví jako berani, a dokud nedosáhnou svého, jdou si za svým stůj co stůj. Jsou spíše uzavření až introvertní, a tak mají často problémy se vztahy. Dlouho jim trvá, než se otevřou a důvěřují druhému a než dají najevo svoje city. Pak se z nich stávají romantici, kteří si často staví vzdušné zámky a žijí svými sny. Pokud někdo potřebuje pomoct, neváhají ani vteřinu, jsou totiž velmi obětaví – to je jejich velké plus.

   

 • 3.

  Eset (4. 4. – 6. 5.)

  eset

  Eset, matka Hora, byla často znázorňovaná s hlavou ozdobenou trůnem nebo slunečním kotoučem rámovaným kravími rohy. Dokonce se považovala za zosobnění trůnu. Byla spojována s magií a říkalo se o ní, že umí léčit, ale také měnit podoby. Těmi nejznámějšími byly prasnice a kráva. O Eset se také mluví jako o bohyni štědrosti.

   

  Zrozenci bohyně Eset jsou velmi inteligentní a dobře to o sobě vědí. Všechno umí promyslet do detailů, a tak většinou dosáhnou toho, co chtějí – pokud jejich cíle nejsou nereálné. Jejich okolí je ovšem vidí dvěma způsoby – buď je miluje, anebo nenávidí, není nic mezi tím. Proto mají nejen spoustu přátel, ale i těch, kteří jim nemohou přijít na jméno. Jsou to rození vůdci, kteří nemají problém přesvědčit druhé, aby věřili jejich názorům. Umějí to využít ve svůj prospěch, a mnozí je tudíž považují za sobce. Možná i proto, že mají problém druhé respektovat a vyslyšet – vidí totiž jen sami sebe. A protože touží všechno vlastnit, může se stát, že se to obrátí proti nim. Mezi jejich negativní stránky patří pýcha a arogance. Pokud chtějí, aby s nimi ostatní vycházeli, musejí se je naučit potlačit.

   

 • 4.

  Horus (7. 5. – 8. 6.)

  Horus

  Je jedním z nejuctívanějších a nejuznávanějších bohů. Bývá spojován se sluncem, světlem a často je označován za boha nebes. Zobrazován je většinou jako muž se sokolí hlavou nebo jako sokol, který na vše dohlíží z výšky. V boji, v němž se rozhodl pomstít smrt svého otce, přišel o oko. Když mu je vrátili, věnoval je zesnulému otci, čímž mu umožnil posmrtný život. Horovo oko je rovněž jedním ze symbolů Egypta a přisuzovala se mu léčivá moc.

   

  Zrozenci patřící pod boha Hora jsou skromní, starostliví, v životě touží po klidu a bezpečí. Bývají veselí a ve společnosti oblíbení, i přes to, že ostatní často štvou svou tvrdohlavostí a domýšlivostí. Jednají příliš impulzivně, a to jim také neprospívá – měli by více přemýšlet, než začnou jednat. Milují sice svobodu a nezávislost, na druhé straně k životu potřebují fungující rodinné zázemí – jen tak jsou totiž spokojeni. Pokud ale rodinu nemají, v partnerských vztazích to skřípe – jsou totiž přelétaví a rádi fl irtují. Jakmile se jednou usadí, změní se. To je také jediné, co na ně platí – partner, který je drží na uzdě a má je rád takové, jací jsou.

   

 • 5.

  Geb (9. 6. – 12. 7.)

  Geb

  Byl bohem mateřství a úrody, často byl také považován za otce všech bohů. Na zobrazeních ho vidíme s červenou korunou Dolního Egypta, ale častěji míval hlavu zdobenou bílou husou. Byl také ochráncem před hady a štíry a různými nemocemi. Podle některých mýtů se stal vládcem tak, že svrhl svého otce a znásilnil matku.

   

  Ti, kteří spadají pod boha Geba, jsou lidé moudří, hloubaví a plní porozumění. Zároveň jsou to bohémové, kteří si umí život užívat plnými doušky. Jsou nekonvenční, rádi zkouší nové věci. To souvisí i s tím, že jde o jedince velmi zvědavé. Okolí z nich má pocit, jako by ani nestárli. I když už mají pár let za sebou, cítí se věčně mladí a nerespektují žádné konvence. Když se jim něco nelíbí, dokážou se ozvat. S ničím zkrátka nemají problém. Umí se vzbouřit, rozhodně nevysedávají v koutě. Pokud jsou v životě spokojení, jsou to příjemní, zvídaví a komunikativní lidé. Ve vztazích bývají ale nestálí – rádi poznávají nové lidi i věci a neposedí na jednom místě. Jedná se rovněž o osoby velmi snadno ovlivnitelné.

   

 • 6.

  Sachmet (13. 7. – 14. 8.)

  sachmet

  Patří k bohyním, které Egypťané velmi uctívali. A to ze dvou důvodů – jednak ji brali jako ochranitelku, ale také se báli jejího hněvu. Sachmet bývá zobrazována s hlavou lvice a její jméno je překládáno jako »moc«. Vědělo se o ní, že má velkou sílu. V zádušních textech je považována za ochranitelku podsvětí a mrtvých. Často je také spojována s ohněm.

   

  Lidé, jejichž ochranitelkou je bohyně Sachmet, jsou mimořádně šikovní a schopní. Ne vždy toho ale umějí dostatečně využít. Stává se, že jim chybí dostatečná sebedůvěra. Jsou nejen vytrvalí, ale také velmi milí a příjemní, čímž si získávají opravdové přátele. Nepatří k největším tahounům ve společnosti a jen málokoho si pustí k tělu. Pokud to ale jednou udělají, otevřou se naplno. Nemají rádi lež a přetvářku a neumějí si s ní poradit. Jsou velmi důvěřiví, a i když je někdo zklame, omluví-li se, dají mu druhou šanci. Jsou rodinně založení, mají rádi děti i zvířata. I když se snaží navenek působit vesele, objevují se u nich chvilky, kdy upadají do smutku a deprese.

   

 • 7.

  Thovt (15. 8. – 16. 9.)

  thovt

  Egyptský bůh Thovt byl nejen bohem učenosti, moudrosti, písma a řeči, ale i lékařství a kouzelnictví. Legendy o něm praví, že byl prvním vládcem na světě, který opravňoval mrtvé ke vstupu do podsvětí. Původně byl však bohem Měsíce. Bývá zobrazován nejčastěji s hlavou ibise, ale můžeme se setkat i s vyobrazením s hlavou paviána, což souvisí s jeho spojením s magií.

   

  Zrozenci ve znamení boha Th ovta bývají velmi přátelští a vstřícní. Jsou i velmi komunikativní, nedělá jim problém mluvit na jakékoli téma – vždycky se snaží, aby ostatním ukázali, jak velký rozhled mají. Co jim ovšem chybí, je sebereflexe a diplomacie, proto se jejich přílišná vstřícnost může obrátit proti nim a stanou se nesnesitelnými. Jsou velmi rádi středem pozornosti, a to samé vyžadují i ve vztazích. Jejich partner nebo partnerka je musí obdivovat a zahrnovat dostatečnou pozorností. Jedná se o rozené vůdce, o soby velmi autoritativní a hrdé na sebe i své činy, někdy ale bohužel až příliš. Jejich urputnost se jim vždy nemusí vyplatit.

   

 • 8.

  Sutech (17. 9. – 20. 10.)

  sutech

  Byl to jeden z nejznámějších egyptských bohů, byl bratrem Usira. Na obrázcích jej vídáme se zvířecí hlavou, která však není jasně identifi kovatelná – nejčastěji se mluví o tom, že šlo o psa nebo osla. Byl bohem pouště, moře a bouře, ale také války a temnoty. Je považován za nejznámějšího zástupce chaosu a zla.

   

  Stejně jako Sutech jsou i jedinci, kteří pod něj patří, silní a odhodlaní. Na rozdíl od svého boha ale nemají rádi konfl ikty, těm se snaží vyhýbat. I když jim život hází klacky pod nohy, dovedou vše zvládnout a umí se radovat i z malých úspěchů. Nepatří mezi vůdčí typy, hlavně proto, že za něco neradi přebírají zodpovědnost. Raději se nechají řídit druhými. Možná to souvisí i s tím, že bývají vnitřně nejistí. Potřebují lásku a ve vztazích jsou otevření – umějí dát najevo emoce, zahrnout druhého vším, co potřebuje. Ne vždy se jim to ale vrátí zpět ve stejné míře.

   

 • 9.

  Usir (21. 10. – 25. 11.)

  Usir

  Usir, anebo také Osiris, byl bratrem Sutecha a jeho pravým opakem. Byl bohem plodnosti a úrody a současně zemřelých. A to proto, že jej jeho bratr nechal údajně zavraždit, avšak Usir byl za pomoci své oddané ženy Eset vzkříšen a vstal z mrtvých. Proto se o něm mluví také jako o králi podsvětní říše.

   

  O lidech, spadajících pod Usira, se říká, že se narodili pod šťastnou hvězdou. V životě se jim daří téměř vše, práce jim jde dobře a rychle od ruky. Jsou velmi inteligentní, pracovití a pilní. Vlastním příkladem dokážou k dobrým výkonům motivovat i své okolí. Jsou podnikaví a ambiciózní. To, že se jim daří, však má také svoje negativní stránky – bývají sebestřední, pyšní, egocentričtí a žijí v přesvědčení, že vše dokážou lépe než ostatní. To může vést ke konfl iktům s okolím. Velmi těžce nesou neúspěch a zklamání, se kterým se dlouho vyrovnávají. Dominantní jsou i v partnerských vztazích, potřebují k sobě někoho, kdo se jim podřídí a zahrne je obdivem.

   

 • 10.

  Anubis (26. 11. – 28. 12.)

  anubis

  Byl bohem mumifi kace a pohřebišť a zobrazován je nejčastěji v podobě černého šakala. A to buď jako ležící šakal, anebo jako muž se šakalí hlavou. Protože Egypťané přikládali mumifi kaci velký význam, byl jedním z nejdůležitějších bohů. Jeho podobiznu najdeme na většině hrobek a sarkofázích. Anubis byl rovněž ochráncem pohřebišť a zemřelých.

   

  Ti, kteří patří pod Anubise, bývají velmi odhodlaní a stateční. Sice nesnášejí konfl ikty, ale umějí se jim postavit čelem. Jsou vnímaví, výřeční, snadno přesvědčí druhé o tom, co sami chtějí. Jejich nejzápornější stránkou je přílišná tvrdohlavost, která jim ubližuje v práci i v partnerských vztazích. Když si něco umíní, nehodlají ustoupit. Problémy mají i s respektem daných hranic a pravidel, což souvisí s tím, že se neradi podřizují. S city mívají problém, protože je neumí dát najevo. Nepatří mezi romantiky, ale realisty, a tak to s nimi není jednoduché. V lásce jsou věrní.

   

 • 11.

  Hathor (29. 12. – 29. 1.)

  Hathor

  Byla bohyní tance, hudby a lásky, ale také žen. Proto se o ní také mluví jako o zhmotnění mateřství. Zároveň patřila do podsvětních božstev. Ve Staré říši byla uctívaná jako kraví bohyně, a proto bývá nejčastěji zobrazována jako žena s hlavou krávy, nebo jen s kravskými rohy. V Nové říši pak fungovala jako sudička při narození dítěte.

   

  Kdo má za patronku Hathor, patří mezi typické ochránce. Lidé narození v tomto období jsou rodinně založení. Jsou rozhodní, odvážní, soutěživí a ambiciózní, pracují na sobě a mají chuť se zlepšovat. Bývají optimističtí, mají rádi legraci. Zároveň riskují, někdy až příliš, ale většinou se jim to vyplácí. Aby byli opravdu spokojení, potřebují mít po boku partnera, který jim bude dávat neustále nové podněty, nebude usedlý a vrhne se s nimi do dobrodružství. Jejich zápornou stránkou je netrpělivost, s tou by se měli naučit bojovat, stejně jako s úzkostí.

   

Autor: Monika Brabcová

Nevíte si rady?
Zavolejte svému osobnímu poradci!

Další věštci

Čínské štěstíčko

Klikněte a rozlomte!

Další štěstíčko
Zavřít
Telefonní služby provozuje: E.M.A.Europe, P.O.Box 14, Praha 05, 11005, tech. zaj. Materna, pro starší 18 let, 1sms/45Kč vč. DPH 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz