Výklad snů online

Zadejte předmět vašeho snu a zjistěte jeho symbolický význam

Výklad snů
Babička
Symbolika babičky odkazuje na rodinné štěstí, vynikající vazby s příbuznými a spokojenou domácnost.
Bábovka
Bábovka věští do života samé příjemné události. Ukazuje na rozšíření nynější rodiny, křty i svatbu.
Bačkory
Bačkory odkazují na pohodlný a lehký život. Máte-li bačkory na nohou, těšte se na milá překvapení.
Bahno
Spadnete-li do bahna, můžete se těšit na finanční bohatství. Šlápnout do bahna věští újmu na pověsti.
Bál
Bál má ve snu ryze pozitivní symboliku. Odkazuje na velké životní radosti - narození, svatbu i křest.
Balet
Pokud se ve snu díváte na baletní vystoupení, představuje to varování před klamem a podvody v okolí.
Baletka
Vidíte-li baletku, osud vás varuje před finanční ztrátou. Měli byste se začít zajímat o své úspory.
Balík
Obdržíte-li ve snu balík, znamená to dobré zprávy a štěstí v obchodě. To nejlepší vás teprve čeká.
Balkon
Stát ve snu na balkóně značí šťastnou, opětovanou lásku. Vidět ho zvenku ukazuje na marné snažení.
Balon
Vidíte-li ve snu letět balón, máte před sebou nové povinnosti. Balón také ukazuje na finanční ztráty.
Balzám
Balzám ve snu symbolizuje uzdravení i splnění dávných přání. Vonět k němu značí příjemnou budoucnost.
Banán
Banán ve snu ukazuje na vaši sexualitu, která se pomalu ale jistě dostává ke slovu. Překročíte tabu!
Bandita
Symbolika bandity ukazuje, že budete někoho pronásledovat, nebo naopak budete sami pronásledováni.
Baňka
Baňka na chemické pokusy symbolizuje nepříjemnosti v zaměstnání i horší období pro vaše hospodaření.
Bankovky
Bankovky a jejich počítání věští zlepšení finanční situace. Nemůžete-li je spočítat, pozor na ztráty!
Bankrot
Zažít bankrot ve snu ukazuje, že ve vašem životě objevíte vítané východisko z nějaké obtížné situace.
Bar
Navštívit ve snu bar vám věští, že navážete letmou známost. Nabízí se vám hezké krátkodobé románky.
Bariéra
Pokud se před vámi objeví bariéra, značí to do života nečekané překážky. Budete muset změnit plány.
Baron
Setkání s baronem nebo společná rozmluva vás varuje před přílišnou pýchou. Ta ovšem předchází pád!
Barva
Míchání barev symbolizuje to dobré obchody. Hezká barva ukazuje na dlouhý život i duševní bohatství.
Barvit
Barvení ve snu upozorňuje na vysokou příležitost k nevěře. Natírat barvou však značí dobré obchody.
Basa
Slyšíte-li hrát basu, přináší vám její tóny do budoucna štěstí. Hraní na basu varuje před chudobou.
Básník
Básník ukazuje na falešné lidi ve vašem okolí. Buďte opatrní a nevěřte všemu, co vám říká intuice.
Baterka
Baterka ve snu si posvítí na vaše tajné nepřátele. Značí jedince, kteří vás časem mohou ohrožovat.
Batolit se
Jestliže se ve snu batolíte, nebo někoho takto spatříte, dávejte pozor. Vaše snaha vyjde naprázdno.
Bavlna
Spřádat bavlnu, či ji kupovat věští cesty do dalekých zemí. Zároveň to může odkazovat na podnikání.
Bavlník
Vidět bavlník s bíle ochmýřenými plody značí dobré znamení, které vám věští bohatství do budoucna.
Bazalka
Vidět či ochutnávat bazalku věští radost a pevné zdraví. Pokud ji sejete, značí to smutek a trápení.
Bažant
Vidět či ulovit bažanta značí radost i novou lásku. Mít bažanta na talíři symbolizuje zdraví a čest.
Bazar
Nákupy v bazaru ukazují na vaší potřebu vzdělávat se a rozmnožovat své vědomosti. Bojíte se zakrnění.
Bazilišek
Symbol baziliška ukazuje na váš zármutek či milostné potíže. Mnohdy ukazuje na nějakého nepřítele.
Bažina
Zapadnout do bažiny ukazuje na starosti do budoucna a možný nezdar ve vašich podnikatelských plánech.
Bedna
Dřevěná bedna je příslibem duševního i finančního bohatství. Naopak rozbitá bedna věští různé potíže.
Běh
Pokud ve snu běžíte, ukazuje to na výhru nad konkurencí, štěstí v podnikání, zisk i zdravý život.
Běhoun
Vidět ve snu tento koberec znamená problémy v mezilidských vztazích. Běhoun varuje před nepřáteli.
Benzin
Benzin symbolizuje zábavu i spalující vášeň. Ukazuje na plamenné partnerství, které rychle vyhasne.
Beran
Beran věští povýšení a příjemné překvapení. Pokud jej konzumujete, může to značit majetkovou újmu.
Beránek
Záleží na tom, jakou má beránek ve snu náladu. Může značit vitalitu i zlepšení zdravotního stavu.
Berla
Chodit ve snu o berlích varuje před ztrátou lásky i špatným obchodem. Berla eliminuje další ztráty.
Besídka
Tato stavba ukazuje na příznivý vývoj v lásce. Těšte se na hezké seznámení se zajímavým protějškem.
Bez
Černý bez symbolizuje uzdravení z vleklé nemoci. Sbírání jeho květů ve snu vám věští dlouhověkost.
Bezbožnost
Bezbožnost ve snu ukazuje na špatné mezilidské vztahy. Dejte pozor na jazyk a hlídejte své soukromí.
Běžet
Pokud ve snu běžíte nebo sledujete běžce, symbolizuje to splnění vašich přání, štěstí a cestování.
Bezinka
Sbírat ve snu bezinky ukazuje na dobré okamžiky, které máte teprve před sebou. Věští veselou mysl.
Bible
Číst v Bibli nebo jí listovat značí dobré znamení. Ve vašem životě se objeví nějaká příznivá změna.
Bič
Držet ve snu bič nebo jím práskat, značí vaši upřímnost. Takový sen vám pomůže získat nové kamarády.
Bída
Pokud se ve snu ocitnete v bídě, nebo vidíte nějakého bídáka, značí to opovržení a posměch ostatních.
Biliár
Hra biliáru i jeho sledování ukazuje, že se pouštíte do riskantního podniku, který nepřinese štěstí.
Biskup
Potkáte-li ve snu biskupa ukazuje to příznivý vývoj v kariéře. Získáte přízeň vysoko postavené osoby.
Bít
Pokud se s někým bijete, či bití přihlížíte, dejte pozor na pomluvy. Tento symbol ukazuje i na pokutu
Bitva
Zdá-li se vám o bitvě, ukazuje to na spor či potíže s nepřáteli. Námořní bitva ukazuje nestálou lásku.
Blahopřání
Získat ve snu blahopřání značí přílišný optimismus, který může být nebezpečný.Vaše přání se nesplní.
Blázen
Blázen ukazuje na vysoké riziko, že vás někdo oklame či podvede. Někomu nemůžete věřit, jak myslíte.
Blázinec
Ocitnout se v blázinci nebo ho vidět, věští neštěstí. Mějte se na pozoru před nečekanými problémy.
Blecha
Trápí-li vás ve snu blechy, značí to hodně nepřátel. Jedná se o nerovný boj, který lehce vyhrajete.
Blesk
Pokud vás ve snu zasáhne blesk, nebo zničí váš dům, mějte se na pozoru před blížícím se neštěstím.
Bludiště
Procházíte-li ve snu bludištěm, můžete se zamotat do nepříjemných situací a marně hledat cestu ven.
Bluma
Symbolika blumy nemá pro váš život pozitivní význam. Vidíte-li ji na stromě, dejte pozor na zlobu.
Blýskání
Blýskání ve snu bohužel nevěstí nic pozitivního. Dejte pozor na své přátele. Skrývá se v nich zrádce.
Bobek
Pokud ve snu sbíráte bobky, v budoucnu naspoříte nemalé peníze. Vidět bobky značí drobné starosti.
Bobkový list
Symbolika bobkového listu varuje před blížícím se rizikem. Vaše naděje budou v brzké době zmařeny.
Bobr
Bobr ukazuje na hněv, který je ve vás ukrytý. Pokud jej pronásledujete, ukazuje to na vnitřní strach.
Bodlák
Symbolika bodláku vás varuje před nebezpečím, které se skrývá ve vašich přátelích. Pozor na zradu.
Bohatství
Jestliže vás ve snu potká velké bohatství, značí to v realitě varování před hněvem okolí a nehodami.
Bohoslužba
Účastnit se ve snu bohoslužby, nebo ji zprostředkovaně slyšet, věští to obtížnou práci do budoucna.
Bohyně
Pokud ve snu snu vidíte Bohyni, nebo ji uctíváte, ukazuje to na předsevzetí, jež může někomu škodit.
Boj
Symbolika boje ukazuje na osočení ze strany závistivců. Účastníte-li se ho, můžete se brzy usmířit.
Bojiště
Vidíte-li ve snu bojiště, znamená to, že se zapletete do malicherného sporu. Ušetřete oběma energii!
Boky
Symbolika boků ve snu ukazuje na vaše ratolesti. Zaoblené boky předpovídají zdravé a šťastné potomky.
Bolest
Cítíte-li ve snu bolest, symbolizuje to váš pesimismus. Bolest břicha varuje před nestřídmým životem.
Bomba
Bomba věští ve vašem životě nečekané události. Vidíte-li její výbuch, mohou být spojeny s nebezpečím.
Bonboniéra
Pokud ve snu dostanete bonboniéru ukazuje to na podvody! Její mlsání pak symbolizuje šťastné chvíle.
Bonbóny
Kupujete-li bonbóny, sen vás varuje před promarněnou investicí. Jíst je upozorňuje na lichou zábavu.
Borovice
Statná borovice ukazuje na finanční bohatství a dobré obchody. Zároveň ukazuje na závistivé okolí.
Borůvky
Sbírat borůvky ukazuje, že přijdete ke skromnému zisku. Jejich konzumace ukazuje na potíže v rodině.
Boty
Vybírat si boty značí sliby i nemalý zisk do budoucna. Pokud vás ve snu tlačí, varují před problémy.
Bouda
Bouda ukazuje, že kolem sebe máte velké nepřátele. Trhová bouda se zbožím symbolizuje dobré obchody.
Boule
Boule na těle prozrazuje, že velice lehce přijdete k zisku v podobě pozemku nebo nějaké nemovitosti.
Bourání
Bourání domu symbolizuje změnu vašeho postavení k lepšímu. Ukazuje na příznivé vyhlídky do budoucna.
Bouřka
Slyšet bouřku a hromy symbolizuje šťastné znamení. Bouřka odkazuje na vítězství nad všemi problémy.
Box
Boxování ve snu ukazuje na starosti v budoucnu. Bude těžké prosadit plány a naplnit svá předsevzetí.
Brada
Zarostlá brada ukazuje na dobrou budoucnost, holá ukazuje starosti. Brada u ženy varuje před samotou.
Bradavice
Vidíte-li ve snu bradavici, značí to mrzutosti v životě. Pokud ji ve snu vyříznou, zbavíte se nepřátel.
Brambory
Pěstovat nebo kupovat brambory značí nevděčnou práci. Jejich vaření upozorňuje na nezvanou návštěvu.
Brána
Brána symbolizuje zásadní životní mezník i těžkosti na cestě. Vrací vás do náruče nynějšího partnera.
Bránit se
Jestliže se ve snu před nečím neustále bráníte, ukazuje to na vaši zarputilost a neohroženou povahu.
Bratr
Bratr odkazuje na životního nepřítele. Loučení s ním odkazuje na potíže, které odejdou do minulosti.
Břečťan
Pokud ve vašem snu roste břečťan, věští vám lásku, přátelství i perspektivní vývoj do budoucna.
Břeh
Chodit po břehu řeky či moře nebo na něm odpočívat značí spokojený život i touhu po dalekých cestách.
Břemeno
Pokud na vaše bedra někdo naloží velké břemeno, značí to náhlé ukončení obchodů i starost v soukromí.
Břicho
Velké břicho ve snu symbolizuje blahobyt a pozitivní vývoj v obchodě. Oteklé břicho ukazuje na nemoc.
Briliant
Briliant symbolizuje milovanou osobu, na níž vám záleží. Jeho prodej ukazuje ztrátu tohoto člověka.
Břitva
Kupovat ve snu břitvu značí opatrnost v životě. Její broušení ukazuje na úspěšné vyřízení obchodu.
Brk
Psaní dopisu brkem ukazuje na zprávy, které se k vám blíží. Bílý brk ukazuje na zproštěni obvinění.
Brnění
Jestliže se vám zdá o brnění, symbolizuje to neohroženost. Zároveň ukazuje na sklon podléhat hněvu.
Brodit se
Brodit se ve snu vodou varuje před rizikem škody. Značí nejistou cestu, která by vám přinesla smutek.
Brokovnice
Brokovnice ve snu vás varuje před nepříjemnou hádkou. Nabitá brokovnice pak odkazuje na příbuzenstvo.
Broskev
Šťavnaté ovoce symbolizuje setkání s milou osobou. Vidět broskev na stromě ukazuje riziko pokušení.
Brouk
Pozorovat ve snu brouka značí finanční zisk a úspěch v zaměstnání. Zabít ho symbolizuje pravý opak.
Brousit
Pokud se vám zdá o broušení nože, ukazuje to na zbytečné ostré řeči. Silácké chování přináší potíže.
Brožura
Brožura na stole vás varuje před přílišnou lehkomyslností. Mohli byste se ochudit o cenné informace.
Brusinky
Symbolika brusinek věští, že vás čeká cesta na venkov i do přírody. Jejich pojídání značí štěstí!
Brusle
Bruslení ve snu ukazuje potíže při zásadních úkolech. Vidět někoho bruslit značí chybějící motivaci.
Brýle
Nosíte-li ve snu brýle, značí to náhlé změny charakteru. Stáváte se opatrnějšími a uzavřenějšími.
Buben
Hrát na buben ukazuje na drobné komplikace. Pokuste se zasadit o svá práva a bránit se před nepřízní.
Buchty
Pečete-li ve snu buchty, symbolizuje to brzkou návštěvu. Jejich konzumace vás varuje před hádkami.
Budík
Slyšet ve snu tikat budík, nebo jeho zvonění ukazuje na nepříjemné překvapení, které před vámi stojí.
Budka
Symbolika telefonní budky ukazuje že na vás v brzké době čeká setkání s opravdu sympatickou osobou.
Budova
Stavět budovu, nebo studovat její plány věští vzrušující dny. Takový sen ukazuje na vaši pracovitost.
Bufet
Jíst ve snu v bufetu ukazuje na špatné investice, které jste udělali. Přijdete na to až se zpožděním.
Bůh
Slyšet Boží slova, nebo s Bohem rozprávět věští radostné zprávy i starosti. Každému, co si zaslouží!
Buldok
Vidíte-li ve snu buldoka, navážete vztah se silnou osobu, která vás bude ochraňovat a pomáhat vám.
Burza
Nákup na burze napovídá, že se záležitosti konečně pohnou z mrtvého místa. Daří se vám v podnikání.
Býk
Bojovat ve snu s býkem, nebo ho vidět na pastvě, značí nutnost opatrnosti před hrozícími hádkami.
Bylina
Sbíráte-li ve snu byliny, budete se muset lépe starat o zdraví. Jejich nákup věští péči o nemocného.
Byt
Pokud se vám zdá o hezkém, prostorném bytě, věští vám to brzký sňatek i příjemné bezstarostné stáří.
 

Biorytmus

 

Intelekt

 

Emoce

 

Kondice

Čínské štěstíčko

Klikněte a rozlomte!

Další štěstíčko

Telefonní služby provozuje: E.M.A.Europe, P.O.Box 14, Praha 05, 11005, tech. zaj. Materna, pro starší 18 let, 1sms/45Kč vč. DPH 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz