Výklad snů online

Zadejte předmět vašeho snu a zjistěte jeho symbolický význam

Výklad snů
Rabín
Rabín značí někoho, kdo vám nepomůže, ale naopak přinese potíže. Spolehněte se výhradně na sebe.
Řád
Zaobíráte-li se ve snu řádem, znamená to varování před pýchou a hrozící ztrátou ctnosti a vážnosti.
Rada
Dostáváte-li ve snu rady, symbolizuje to, že budete obelstěni. Poskytovat radu naopak značí úspěch.
Rádio
Hraje-li ve vašem snu rádio, ukazuje to na sklony k marnotratnosti. Pokuste se tedy víc šetřit.
Radní
Symbol radního znamená čest a uznání. Má pozitivní význam a ukazuje na vysvobození se z rozpaků.
Radnice
Pokud ve snu vidíte radnici, znamená to, že se dočkáte úcty, ale také že zmoudříte navzdory nezdarům.
Radost
Pocit radosti ve snu je varováním před tím, zda nejste v životě pošetile optimističtí. Přibrzděte!
Ráj
Ocitnete-li se ve snu v ráji, nebo ho spatříte, varuje vás to před neplánovanými finančními ztrátami.
Rak
Symbol raka věští menší neúspěchy. Chytíte-li ho, předpovídá vám štěstí a perspektivu v manželství.
Raketa
Vidíte-li raketu stoupat, znamená to pozvání na slavnost. Sedíte-li uvnitř, věští to vám dlouhý život.
Rakev
Symbol rakve v lahvi vás varuje, že vaše láska není daleko od zániku, chraňte ji jako oko v hlavě.
Rákosí
Rákosí rostoucí z vody znamená, že jste přespříliš vrtkaví. Zároveň to hovoří o štěstí a blahobytu.
Rákoska
Dostanete-li ve snu rákoskou, znamená to, že se vám povede přijít k dobrému životnímu postavení.
Ramena
Pokud vás ve snu bolí ramena, poukazuje to na vaše nejisté úmysly. Dost dobře nevíte, co chcete.
Rampouch
Rampouch na střeše je skutečně dobré znamení. Předpovídá vám oboustranný nárůst lásky a důvěry.
Rána
Trápí-li vás ve snu nezhojitelná rána, je to symbolem nepřízně, kterou v životě musíte někdy zažívat.
Rarita
Vidět ve snu sbírku rarit a kuriozit je varováním před možností, že vaše životní úroveň poklesne.
Řasy
Záleží na tom, jak řasy vypadají. Husté značí štěstí, vypadávající značí hrozící drobnou nemoc.
Ratolest
Ratolest z palmy či jiné rostliny znamená mír, přátelství a povýšení. Ukazuje také na plodnost.
Rebarbora
Jestliže ve snu pěstujete rebarboru, nebo si na ní pochutnáváte, říká to, že utrpení přeje v radost.
Ředitel
Ocitnete-li se ve snu v řídící pozici, značí to, že se vám vyplní nějaké přání týkající se kariéry.
Ředkev
Pokud ve snu pěstujete, nebo jíte ředkev, věští to škody. Vidět ředkev mluví o velké fyzické síle a kondici.
Ředkvička
Ředkvička symbolizuje tajemství, která jsou špatně střežena. Mnohdy věští i nejasné sexuální aféry.
Regál
Pokud se vám zdá o zástupu regálů, dejte pozor, neboť hrozí, že budete oklamáni nepřejícnými lidmi.
Řeholník
Pokud jste ve snu řeholníkem, poukazuje to na staromládenectví, hloupost i chybějící sebedůvěru.
Řehtačka
Řehtačka ve snu značí rozbroje! Mějte se proto na pozoru před hádkami a zbytečnými spory s okolím.
Řeka
Průzračná a klidná řeka znamená čisté úmysly. Kalná a rozbouřená voda značí překonání protivníka.
Reliéf
Předmět či stavba s bohatými reliéfy poukazuje na nějaký váš fyzický neduh či zdravotní nedostatek.
Relikvie
Vidíte-li ve snu relikvii, můžete se v blízké době dočkat nějakého zármutku či duševního trápení.
Řepa
Zdá-li se vám o řepě, slibuje to, že si zajistíte dobrý majetek, bílá řepa věští jisté nebezpečí.
Restaurace
Jestliže si užíváte hostinu v drahé restauraci, je to varování, že zábava vás může vyjít dost draho.
Řetěz
Sen o zlatém řetězu znamená, že vás tíží něco, co nechcete nikomu sdělit. Ukazuje na špatné zprávy.
Řev
Slyšíte-li ve snu křik, věští vám to pomluvy a může to znamenat nepříznivé vyhlídky do budoucna.
Revmatismus
Trpíte-li ve snu revmatem, znamená to, že vás v reálném životě obtěžují nějací dotěrní příbuzní.
Rez
Zdá-li se vám o rezavém předmětu, znamená to, že máte o něčem nesprávné představy, přehodnoťte je.
Řezbář
Vidíte-li ve snu řezbáře při práci, přináší vám to požehnání a věští pracovně velice úspěšné období.
Řezník
Řezník ve snu je varováním před nějakým nebezpečím. Dávejte si pozor na pevné zdraví a na své okolí.
Řidič
Symbol řidiče značí lásku k osobě s nižším společenským postavením. Označuje také chuť na změnu.
Říznout se
Jestliže se ve snu říznete, neznačí to nic negativního. Věští to i neočekávané setkání s někým z přátel.
Rodiče
Setkání s rodiči ve snu je znamením, které věští veselou mysl, upřímné přátele a štěstí v podnikání.
Rododendron
Vidět kvetoucí rododendron ve snu je předzvěstí příjemného opětovného setkání se starými přáteli.
Roh
Jestliže slyšíte ve snu zvuk lesního rohu, znamená to neklid, ale také snahu pomoci dobrým přátelům.
Roháč
Pokud se vám zdá o roháčích, znamená to, že hosté, kteří se k vám chystají, nemají dobré úmysly.
Rohlík
Péct nebo jíst ve snu zlatavé čerstvé rohlíky znamená, že naleznete spolehlivý a jistý způsob obživy.
Rohožka
Rohožka ve snu je velice dobrým znamením. Do budoucna věští příznivé události v kruhu vaší rodiny.
Rohy
Pokud se vám zdá, že máte rohy, znamená to zdánlivou důstojnost. Zároveň to může symbolizovat přelstění.
Roj
Roj včel věští dobré výnosy a zisk. Má příznivou symboliku, především pokud trpíte finanční nouzí.
Rokle
Stojíte-li na pokraji rokle, značí to škody z nepozornosti i těžké překážky. Musíte se hodně snažit,
Rolník
Pozorujete-li ve snu rolníka při práci, symbolizuje to naději na spokojený život bez zbytečných starostí.
Román
Pokud ve snu čtete, nebo píšete román, věští vám to štěstí v lásce, které je ovšem dost pomíjivé.
Ropucha
Tato nehezká žába symbolizuje nějakého zlomyslného, lstivého a lehkomyslného člověka mezi přáteli.
Rosa
Pokud se ve snu myjete kapkami rosy, značí to vaši krásu, chodit v ní značí zdraví a duševní svěžest.
Rosnička
Rosnička symbolizuje jednoduchého a dobromyslného člověka, který vám může být v lecčem nápomocný.
Rošt
Rozžhavený rošt poukazuje na vaše nekalé úmysly nebo myšlenky. Varuje vás před jejich realizací.
Roští
Roští na oheň symbolizuje příznivé změny. Brzy se dočkáte snadného úspěchu bez námahy i bez odvahy.
Rostliny
Léčivé rostliny symbolizují dlouhý život a konec problémů, okrasné rostliny varují před povrchností.
Roubík
Pokud máte v ústech roubík, značí to, že nadměrně zatěžujete zdraví a měli byste se snažit šetřit.
Rouhání
Jestliže se vy nebo někdo blízký rouháte, znamená to pro vás radost. Dávejte si však pozor na jazyk.
Roura
Symbol roury ve snu znamená, že jste spojeni s nějakým hloupým, omezeným a nerozumným člověkem.
Rovina
Dlouhá rovina v terénu je příznivým znamením, které vám věští šťastné, klidné období a hodně zábavy.
Rozcestí
Ocitnete-li se na rozcestí, je to znamení vaší velké nerozhodnosti, které ovlivní i další lidi.
Rožeň
Pokud se vám zdá o rožnění masa, značí to, že vás někdo pronásleduje a ohrožuje. Buďte opatrní.
Rozhodčí
Symbolika rozhodčího věští vám, že se v životě dočkáte náležité úcty a dobré pozice v zaměstnání.
Rozlít
Rozlijete-li ve snu nějakou tekutinu, značí to, že si máte dát pozor na své sklony k marnotratnosti.
Rozloučit
Sen o rozloučení vás varuje před možným zhoršením majetkových poměrů, připravte se na to zavčasu.
Rozmarýn
Rozmarýn ve snu je předzvěstí svatby i rozšíření rodiny! Dočkáte se zásadní změny ve stereotypu.
Rozplynout
Jestliže se vám zdá, že se rozplynete v prach, je to připomenutí, že před smrtí si nikdo není jistý.
Rozplynutí
Jestliže se vám zdá, že se rozplynete v prach, je to připomenutí, že před smrtí si nikdo není jistý.
Rozsekat
Pokud jste ve snu něco rozsekali, je to rada, ať jednáte rázně, rychle a bez zbytečného otálení.
Rozsudek
Vyslechnete-li si ve snu nějaký rozsudek, znamená to, že můžete utrpět škodu. Dejte si na to pozor.
Roztoč
Pokud se vám zdá o roztočích, znamená to, že nějaký závistivý člověk ohrožuje vaše štěstí i lásku.
Rozvaliny
Sníte-li o rozvalinách, znamená to, že vaše bohatství je pomíjivé a nemusí vám vydržet do stáří.
Rozvod
Sen týkající se rozvodu symbolizuje možné nebezpečí ztráty majetku, nebo riziko živelní pohromy.
Rtuť
Rtuť ve snu symbolizuje nečisté obchody a faleš. Dejte pozor na to, zda vás některý známý neokrádá.
Rty
Krásně klenuté rty značí rozmnožení majetku, naopak onemocnění rtů značí domácí hádky a potíže.
Rubín
Sen o rubínech symbolizuje, že štěstí v brzké době sedne jak na vás, tak i na lidi ve vaší blízkosti.
Ruce
Spojené ruce znamenají týmovou spolupráci i pomoc blízkých. Unavené a špinavé ruce těžkou práci.
Ručitel
Ručíte-li svým majetkem, může vás postihnout nemoc. Měli byste si na ni dát pozor a dodržet prevenci.
Ručník
Perete-li ve snu ručníky, znamená to, že se dočkáte nečekaného vysvobození ze stávajících potíží.
Rukáv
Dlouhý rukáv znamená velkou poctu, krátký naopak rozšíření vašeho okruhu přátel a spolupracovníků.
Rukavice
Pokud se vám zdá o nošení rukavic, znamená to, že se dočkáte očištění od neoprávněného podezření.
Rukopis
Čtete-li rukopis, věští vám to, že se zanedlouho dovíte nějaké zajímavé novinky. Vyrazte mezi lidi.
Rusalka
Rusalka ve snu představuje rozhodné varování před svůdnými protějšky. Platí to především pro muže.
Růže
Utrhnete-li ve snu růži, znamená to zachování tajemství i nevinnost. Značí i štěstí a obdržení daru.
Růženec
Jestliže se vám zdá o růženci, dávejte si pozor na nemoci jak u sebe, tak v okruhu svých blízkých.
Ryba
Lovit ryby znamená uzdravení a zlepšení tělesné kondice, konzumovat je vás varuje před nedbalostí.
Rybář
Rybář ve snu znamená, že máte dostatek času a nemusíte nikam spěchat. Dík tomu dojdete mnohem dále.
Rybářka
Setkání s rybářkou varuje před milostnými pletkami ve vašem životě nebo ve vašem blízkém okolí.
Rybíz
Mlsání rybízu symbolizuje satisfakci, odolnost a vytrvalost. Černý rybíz vás ale varuje před nevěrou.
Rybník
Sen o rybníku věští setkání s příjemným protějškem. Rybník s labutěmi znamená blížící se sňatek.
Rýč
Pracujete-li ve snu s rýčem, upozorňuje vás to na jedince, kteří už nemohou být s vámi na světě.
Rýma
Pokud vás ve snu trápí rýma, do skutečného života vám to věští nějaké lehké a krátkodobé onemocnění.
Rys
Ulovíte-li ve snu rysa, značí to, že se vám povede odhalit něčí lest a prokouknout nekalé plány.
Rýsovadlo
Rýsovadlo ve snu znamená, že jste podporováni hvězdami a vaše nadání je stavěno do příznivého světla.
Rytíř
Rytíř představuje výzvu, abyste byli milí nejen k sobě, ale i druhým. Nepodléhejte svým slabostem.
Rýže
Sen o rýži věští bezstarostnost. Symbolizuje to, že živobytí a finance získáte snadno a rychle.
 

Biorytmus

 

Intelekt

 

Emoce

 

Kondice

Čínské štěstíčko

Klikněte a rozlomte!

Další štěstíčko

Telefonní služby provozuje: E.M.A.Europe, P.O.Box 14, Praha 05, 11005, tech. zaj. Materna, pro starší 18 let, 1sms/45Kč vč. DPH 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz