Výklad snů online

Zadejte předmět vašeho snu a zjistěte jeho symbolický význam

Výklad snů
Had
Uštknutí hada symbolizuje pomluvy a chatrné zdraví. Had značí též nepřátele, podvody a konflikty.
Hádka
Hádka ve snu symbolizuje zlepšení situace. Prozrazuje, že si s nějakým nepřítelem začnete rozumět.
Hadry
Hadry značí chudobu, nouzi i smutek. Pokud je perete, pak to znamená, že shromažďujete vše potřebné.
Hajný
Symbol hajného značí, že nemáte věřit všemu, co vám lidé vypravují. Varuje vás před lží i pomluvami.
Hák
Velký hák ve zdi varuje před hrozící krádeží. Pokud se vám podaří skobu vytáhnout, značí to štěstí.
Halapartna
Halapartna symbolizuje poměrně vleklý a nepříjemný spor. Může se týkat soudů s obchodními partnery.
Halenka
Halenka ukazuje na vaši obdivuhodnou skromnost. Zasloužíte si pochvalu a uznání za odvedenou práci.
Hanba
Pokud ve snu trpíte hanbou, upozorňuje vás to na vaše černé svědomí. Zřejmě nemáte úplně čistý štít.
Harfa
Hrajete-li ve snu na harfu, odkazuje to na klam i zklamání. Potkat někoho s harfou předpovídá svízel.
Harlekýn
Harlekýn ukazuje na nudu, kvůli které můžete ztropít nějaké bláznovství. Držte své emoce na uzdě!
Harmonika
Hrát ve snu na harmoniku nebo poslouchat její libý zvuk, je to znamením veselosti, radosti a zábavy.
Hasič
Vidíte-li ve snu hasiče, upozorňuje vás, že štěstí může být nestálé a vrtkavé. Mějte se na pozoru!
Havran
Symbol havrana a jeho krákání je předzvěstí špatných zpráv, pokud ho zaplašíte, čeká na vás štěstí.
Hazard
Hazardní hra ukazuje na možné ztráty především v oblasti vztahů. Prohra značí konec nepříjemností.
Házet
Pokud něčím ve snu házíte, značí to, že utrpíte finanční škodu nebo vám hrozí ztráta dobrého jména.
Hedvábí
Hedvábí symbolizuje příjemnost a finanční blahobyt. Váš majetek se rozmnoží a finanče přicházejí samy.
Helma
Helma symbolizuje mocného dobrodince i nemalé finance. Nosit ji na hlavě může znamenat těhotenství.
Herec
Herec či herečka přinesou do života vzruch. Ukazují, že se můžete těšit na zajímavé dobrodružství.
Herečka
Herec či herečka přinesou do života vzruch. Ukazují, že se můžete těšit na zajímavé dobrodružství.
Herkules
Symbolika Herkula ukazuje na vaše ctnosti. Souboj s ním znamená vítězství nad špatnými vlastnostmi.
Herna
Ocitnete-li se v herně ve snu, předpovídá to samé pozitivní události. Prohra ovšem ukazuje na starosti.
Hlaveň
Hlaveň zbraně vás má varovat! Dávejte si proto pozor, neboť vám v blízké době může hrozit nebezpečí.
Hlemýžď
Vidíte-li ve snu hlemýždě, je to pobídka k trpělivosti. Varuje vás před zbrklostí a nepozorností.
Hloupost
Tropíte-li ve snu hlouposti, o kterých víte, znamená to, že se vám dostane nějaké významné pocty.
Hluchý
Pokud se vám zdá o hluchotě, značí to, že se dozvíte nějaké novinky. Poukazuje to také na moudrost.
Hmoždíř (kuchyňský)
Hmoždíř je předzvěstí brzké příjemné návštěvy. Pokud v něm tluče někdo jiný, ukazuje to na podvody.
Hmyz
Létající hmyz značí nepříjemnosti. Může vás varovat před finančními ztrátami, lstí nebo podvodem.
Hnis
Hnisající rána ve snu znamená, že byste se měli mít na pozoru před nemocemi a starostmi v rodině.
Hnůj
Kupa hnoje vám věští šanci na bohatou výhru. Rozvážíte-li hnůj po zahradě varuje vás před krádeží.
Hoblík
Práce s hoblíkem předpovídá harmonii, štěstí a osobnostní rozvoj. Vidět ho však značí něco smutného.
Hodinky
Pokud se vám ve snu zastaví hodinky, naleznete něco, co vás těšilo. Ztráta hodinek ukazuje na stres.
Hodiny
Bití hodin, nebo jejich zastavení věští nečekané změny a rozhodující okamžiky. Posunete se kupředu.
Holič
Pokud ve snu navštívíte holiče, dávejte pozor na pomluvy a podvody. Někdo s vámi nehraje férovou hru.
Holit
Dostanete šanci napravit nějakou chybu i splatit dluh. Pokud ve snu někoho holíte, přináší to zisk.
Holoubata
Holoubata značí zlepšení vašeho postavení, uzdravení nebo vzácné hosty. Ukazuje to pozitivní myšlení.
Holub
Bílý či letící holub vám věští příchod lásky a štěstí do domu. Může být také nadějí na brzkou svatbu.
Holubník
Vidíte-li ve snu holubník, znamená to zisk či výhru. Bílý holubník je také příslibem brzkého sňatku.
Hon
Účastníte-li se ve snu honu, může to znamenat touhu po sňatku. Symbol vás také tlačí k trpělivosti.
Hora
Symbol vysoké hory vám slibuje neočekávanou radost, velké úspěchy a blížící se splnění vašich tužeb.
Hospoda
Pokud ve snu navštívíte hospodu, dejte pozor na lehkomyslnost. Zároveň se můžete těšit na cestování.
Host
Host ve snu symbolizuje spokojený život a brzkou příjemnou návštěvu. Ukazuje na neočekávané štěstí.
Hostina
Účastníte-li se ve snu hostiny, značí to starost. Zároveň to může ukazovat na závist někoho blízkého.
Hostinský
Hostinský ukazuje, že pro svůj záměr najdete podporu u někoho ze svých přátel. V práci se vám daří.
Hotel
Hotel věští touhu po cestování a upozorňuje vás též na to, že vyhledáváte známosti s bohatými lidmi.
Houba
Sbírání hub varuje před odklonem ze správné cesty. Jedovatá houba symbolizuje blížící se neštěstí.
Houpačka
Houpačka ukazuje na rozpolcenou osobnost. Kolísáte mezi dvěma různými názory, emocemi nebo lidmi.
Houpat
Pokud se houpete, sen vás upozorňuje, že podléháte přílišné vrtkavosti. Uvědomte si své priority.
Housenka
Housenka symbolizuje, že se někdo z vašich známých ukáže ve zcela novém světle. Mile vás překvapí!
Housle
Hra na housle ukazuje duševní zklidnění a trpělivost, slyšet jejich libý zvuk je znamením svornosti.
Hra
Hra odkazuje na lehkomyslnost a špatné postoje. Zamyslete se nad závislostmi, které nikam nevedou.
Hrábě
Držíte-li ve snu hrábě, znamená to, že brzo přemůžete nepříjemného protivníka. Nikdo vám neublíží.
Hrách
Hrách symbolizuje úspěch v podnikání. Sázet hrách, nebo jej zalívat upozorňuje na horšící se zdraví.
Hračka
Hračka symbolizuje radost a zábavu. Jestliže vám ji ale někdo daruje, ukazuje to na špatné úmysly.
Hrad
Statný nedobytný hrad ukazuje na neočekávané překážky a odpor, vcházet do hradu vás varuje před lží.
Hradby
Stavíte-li hradby, ukazuje to na nejistotu. Pronásleduje vás ve všech směrech. Může značit věrnost.
Hranice
Hlídat hranice znamená, že se vaše finanční poměry budou zlepšovat. Dejte pozor na materiální škody.
Hráz
Stavíte-li hráze, značí to, že vaše štěstí je nestálé. Odpočíváte-li na hrázi, čekejte příliv peněz.
Hrb
Hrb ukazuje na finanční výhody. Vidět hrbáče nebo s ním mluvit vám přinese odměnu do zaměstnání.
Hřbitov
Sen o hřbitově může znamenat brzké setkání s přáteli. Zároveň vás upozorňuje i na zdravotní potíže.
Hřebec
Hřebec věští odvahu a duševní sílu. Pokud ho vidíte i s jezdcem, dočkáte se splnění tajných přání.
Hřeben
Hřeben symbolizuje pracovní starosti a trápení. Špatným znamením je potom zejména zlomený hřeben.
Hřích
Pokud ve snu pácháte hřích, znamená to, že máte víc dbát na hlas svého svědomí. Něco vás velmi trápí.
Hrnec
Rozbitý hrnec ukazuje nepříjemnosti. Více hrnců na jednom místě značí pozvání na rande či svatbu.
Hrnek
Rozbitý hrnek je předzvěstí špatných časů. Hezký malovaný hrnek značí, že vás čeká příliv peněz.
Hrob
Hrob odkazuje na nesvornost, smutek nebo pozdní uzavření manželství. Zasypaný hrob značí uzdravení.
Hrobař
Vidíte-li ve snu hrobaře, mějte se na pozoru před svým okolím! Někdo vám totiž nepřeje nic dobrého.
Hrobník
Rozhovor s hrobníkem vás varuje před neférově získaným dědictvím. Ukazuje též na potíže s lékaři.
Hrozny
Pokud jíte hrozny, ukazuje to na něžné milostné schůzky. Kyselé hrozny symbolizují nečekané setkání.
Hrušky
Hrušky symbolizují pozitivní vyhlídky. Překonáte nepříjemnosti, čeká vás životní radost a veselost.
Hubnout
Hubnutí ve snu ukazuje na hádky s okolím a závist. Jestliže hubnou jiní, vám to přináší blahobyt!
Hudební nástroje
Hrajete-li na několik hudebních nástrojů, je to varování před nehodou v rodině. Chraňte své zdraví.
Hudebník
Hudebník má pro vás pozitivní význam. Symbolizuje, že se brzy dočkáte nějakého lukrativního pozvání.
Hůl
Zlomíte-li ve snu hůl, znamená to rozbroje v práci i rodině. Poutnická hůl značí putování a cesty.
Husa
Jíst husu ukazuje na štěstí a bohatství. Letící husa předpovídá mrzutosti a dalekou cestu do neznáma.
Hvězda
Jasná záře hvězdy věští rozkoš, štěstí a potěšení v partnerství. Padající hvězda symbolizuje smutek.
Hvězdář
Vidíte-li ve snu hvězdáře nebo se s ním setkáte, znamená to, že se brzo dočkáte zasloužené odměny.
Hyena
Hyena je varováním před loupeží nebo přepadením! Pokud ji zabijete, znamená to záchranu z nebezpečí.
Hypotéka
Hypotéka vás varuje před nejistým výdělkem a investicí. Může značit nepříjemosti, které se vyjasní.
 

Biorytmus

 

Intelekt

 

Emoce

 

Kondice

Čínské štěstíčko

Klikněte a rozlomte!

Další štěstíčko

Telefonní služby provozuje: E.M.A.Europe, P.O.Box 14, Praha 05, 11005, tech. zaj. Materna, pro starší 18 let, 1sms/45Kč vč. DPH 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz