Výklad snů online

Zadejte předmět vašeho snu a zjistěte jeho symbolický význam

Výklad snů
Žába
Žába vám předpovídá štěstí v obchodech, ale také věrnou lásku, pochvalu a dosažení světové slávy.
Zábava
Pokud nemá váš sen nouzi o zábavu, znamená to, že vás může zaskočit ztráta nějaké blízké osoby.
Zaběhnout
Jestliže se vám zaběhne pes, značí to, člověka, se kterým toho budete mít opravdu hodně společného.
Zabít
Pokud se vám zdá špatný sen, kdy jste někoho zabili, ukazuje to na vaše falešné přátele či příbuzné.
Zabloudit
Jestliže jste ve snu zabloudili, znamená to, že jste na dobré cestě ke štěstí. Chce to jen vydržet!
Zábradlí
Držíte-li se ve snu zábradlí, ukazuje vám to, abyste nebyli tak pyšní. Jinak vám hrozí pokárání.
Záchod
Pokud ve snu sedíte na záchodě, značí to, že se ve svém životě potýkáte s nepřejícností a závistí.
Zachránit
Sen, ve kterém jste někoho zachránili, znamená, že se vám dostane požehnání v obchodních činnostech.
Záclony
Pokud ve snu věšíte hezké, bohaté záclony, znamená to, že si budete užívat radosti, majetku i uznání.
Záda
Pokud vás ve snu bolí záda, značí to, že jste někdy podlézaví, aniž by to mělo nějaký dobrý důvod.
Zadek
Sen o zadku ukazuje na to, že se zabýváte malichernostmi. Zároveň vypovídá o zmatku v obchodování.
Zadusit
Zdá-li se vám o tom, že se dusíte, značí to, že se v životě chováte moc bujně. Je potřeba zpomalit.
Zahrada
Procházka upravenou zahradou značí radost, zvětšení vašeho majetku, získání cti a dobré obchody.
Zajetí
Jestliže se vám zdá sen, kdy jste zajati, varuje vás to před podvody a nedůvěryhodnými osobami.
Zajíc
Pelášející zajíc ukazuje, že máte velký strach. Chytíte-li ho symbolizuje to přelétavého partnera.
Zákazník
Navazovat styky se zákazníkem značí, že byste měli být bdělí, jinak snadno ztratíte své výhody.
Zakopat
Pokud ve snu něco zakopete, věští vám to, že vás v nejbližší době opustí štěstí v lásce i práci.
Žalm
Zpívat ve snu žalmy symbolizuje mocného ochránce ve vaší blízkosti. Laskavý člověk se vás zastane.
Žalmy
Zpívat ve snu žalmy symbolizuje mocného ochránce ve vaší blízkosti. Laskavý člověk se vás zastane.
Žaloba
Vedete-li ve snu proti někomu žalobu, čeká vás neklidné období. Ukazuje to na vnitřní nespokojenost.
Záloha
Žádáte-li od někoho finanční zálohu, budete mít v zaměstnání co do činění s obhroublým hlupákem.
Žaludek
Symbol žaludku vás varuje před nečekanými ztrátami. Važte si toho, co máte, a hlídejte svůj majetek.
Žaludy
Pokud ve snu sbíráte žaludy, věští vám to nečekané finanční přilepšení. Vašemu hospodaření se daří.
Zámečník
Potkáte-li ve snu zámečníka, znamená to, že vaši cestu vám komplikuje spousta různých překážek.
Zámek
Pokud odemykáte ve snu zámek, je to varování před krádeží. Visací zámek značí, že nejste vítáni.
Zametat
Pokud zametáte světnici, znamená to, že byste si měli dávat pozor na nemoci. Vymeťte je z domu!
Zamilovaný
Pokud jste ve snu po uši zamilovací, věští to drobné zklamání. Zamilovaný pár značí radost v rodině.
Zamknout
Jestliže něco zamykáte na víc západů, znamená to, že by se vám hodilo mít do práce víc energie.
Zápach
Pokud vás ve snu trápí intenzivní zápach, varuje vás to před nevěrností, proradností a falší v okolí.
Zápalky
Jestliže ve snu škráte zápalkami, věští vám to bohatství a poklady materiální i duševní hodnoty.
Zápasit
Jestliže ve snu s někým zápasíte, znamená to, že všední starosti vám otravují život a trápí vás.
Zápisník
Ztráta zápisníku znamená, že prozrazujete nějaké tajemství. Dávejte si pozor na svoje know-how.
Žár
Ohříváte-li se ve snu u žáru plamene, varuje vás před blížící se hádkou s nějakým blízkým člověkem.
Záře
Vidět ve snu jasnou záři a mít z ní dobrý pocit vám věští, že vás čeká život plný blahobytu a štěstí.
Zármutek
Pokud vás ve snu trápí smutek, značí to, že se brzy dočkáte podpory od vašich přátel i příbuzných.
Zárodek
Vidíte-li ve snu zárodek, znamená to, že máte originální myšlenky, které přinesou značnou odměnu.
Zásnuby
Sen o zásnubách vás upozorňuje na to, že své dobré skutky byste měli dělat jenom z čisté lásky.
Zastavárna
Pokud se ve snu ocitnete v zastavárně, symbolizuje to, že vaše svoboda může být nečekaně ohrožena.
Zástěra
Jestliže ve snu nosíte zástěru, prozrazuje to, že co se vám zdálo trestem, stane se požehnáním.
Zastřelit
Pokud někoho ve snu zastřelíte, symbolizuje to, že vás pronásleduje nějaký váš přítel nebo ctitel.
Zásuvka
Vytažená naditá zásuvka znamená, že se v blízké době dočkáte bohaté veselky nebo velkého dědictví.
Zasypán
Pokud vás ve snu něco zasypalo, značí to, že se budete muset namáhat, abyste se dostali z tísně.
Zatčení
Jestliže vás ve snu zatkli, znamená to, že bezdůvodně upadnete v nebezpečí a nevíte, jak z toho ven.
Zátka
Jestliže se snažíte uzavřít láhev zátkou, znamená to, že byste neměli šířit dál mnohá tajemství.
Zatmění
Sen o zatmění Slunce symbolizuje příchod těžkých dob. Tato předpověď může odkazovat i na válku.
Zavařovat
Když se vám zdá, že zavařujete, znamená to, že je potřeba pamatovat na horší časy, které mohou přijít.
Zavazadlo
Vidět nebo mít ve snu zavazadlo znamená, že brzo dostanete hosta zdaleka a patřičně ho pohostíte.
Závaží
Používáte-li ve snu závaží, značí to, že v pracovní oblasti můžete čekat něco opravdu příjemného.
Závěť
Sepsat závěť ve snu znamená, že máte všechny předpoklady dožít se opravdu požehnaného vysokého věku.
Závin
Pokud si ve snu pochutnáváte na dobrém závinu, znamená to brzké nabytí ztracených sil i dobré nálady.
Zavináč
Jestliže ve snu jíte zavináče, znamená to, že byste si měli dávat pozor na přílišné množství alkoholu.
Závodit
Pokud ve snu závodíte na koni znamená to, že překonáte veškeré překážky. Nepodceňujte svoji práci.
Závoj
Pokud jste ve snu zahaleni závojem, varuje vás to, že v nějaké záležitosti kupujete zajíce v pytli.
Závora
Zastaví-li vás ve snu závora, značí to, že v nejbližší době narazíte na překážku. Musíte ji překonat.
Závrať
Pociťujete-li ve snu závrať, znamená to, že budete vydáni na milost a nemilost svým nepřátelům.
Zazdít
Pokud ve snu něco nebo někoho zazdíte, znamená to, že byste neváhali na někom spáchat bezpráví.
Zázrak
Když se vám zdá, že pozorujete nějaký zázrak, varuje vás to, že podléháte v životě klamům a iluzím.
Zázvor
Pokud ve snu pěstujete nebo jíte zázvor, přijdete snadno k penězům a v práci se vám bude dobře dařit.
Zbraň
Pokud se vám zdá o střelné zbrani, nastal čas připravit se na rozjezd kariéry. Vše vám nyní přeje.
Zbrojnice
Vidíte-li ve snu zbrojnici, může to být předzvěst válek a nepokojů. Obvykle věští domácí hádky.
Žebra
Žebra vás varují před ztrátou majetku způsobenou osobou ženského pohlaví. Mohou symbolizovat rozvod.
Žebrák
Dáte-li žebrákovi peníze, věští to úspěchy v práci a podnikání. Značí to finance a důvod k radosti.
Žebrat
Pokud ve snu žebráte, symbolizuje to, že se do rodiny může vetřít bída s nouzí. Vyhněte se utrácení.
Žebřík
Žebřík značí vylepšení situace v rodině i zaměstnání. Přijdete k bohatství nebo naleznete lásku.
Žebřiňák
Žebřiňák upozorňuje na známou pravdu, že jen píle a pracovitost vás přivede ke skutečnému úspěchu.
Zeď
Pokud ve snu stavíte vysokou zeď, značí to ztrátu svobody. Zbořená zeď znamená, že se osvobodíte.
Zedník
Vidíte-li ve snu pracujícího zedníka, znamená to, že vaše lenivá nátura by vám mohla způsobit škodu.
Žehlička
Pokud ve snu žehlíte, nebo kupujete žehličku, značí to, že vás čeká velké množství namáhavé práce.
Zelenina
Syrová zelenina znamená nepříjemnosti v obchodech a hrozící ztráty různého druhu. Mějte se na pozoru!
Železnice
Cesta po železnici ukazuje příznivý vývoj důležité situace. Dočkáte se nebývale rychlého výsledku.
Železo
Žhavé železo značí silnou lásku spojenou s hádkou a spory. Kout železo značí, že kdosi spřádá plány.
Zelí
Hlávkové zelí symbolizuje žal a zármutek. Krouhat a vyhazovat zelí značí konec dlouhého smutku.
Země
Sen o úrodné půdě značí brzký přírůstek do rodiny. Padnout na zem znamená šanci získat nějakou výhru.
Zeměkoule
Vidíte-li zeměkouli z výšky, věští to buď velké cestování do dálek, nebo brzkou šťastnou svatbu.
Zemětřesení
Když cítíte ve snu zemětřesení, značí to, že se chystají změny, pozor na skryté majetkové ztráty.
Žena
Hezká žena ve snu vám přináší pevné zdraví. Stará žena symbolizuje hojnost a těhotná dobré zprávy.
Ženich
Ženich symbolizuje věrnost i přes všechnu nepřízeň okolí, tančit s ním věští svobodným ženám sňatek.
Žid
Potkáte-li ve snu Žida nebo s ním obchodujete, značí to, že se vás někdo v zaměstnání snaží oklamat.
Židovka
Symbolika Židovky ve snu značí štěstí v lásce. Pokud ji ve snu líbáte, ukazuje to nového partnera.
Žíla
Pouštíte-li někomu ve snu žilou, značí to možné neštěstí a finanční ztráty. Žíla symbolizuje úzkost.
Zimostráz
Zelený zimostráz je dobrým znamením, jež vám předpovídá, že se dožijete vysokého věku při plné síle.
Žíněnka
Ležíte-li ve snu na žíněnce, značí to příjemné setkání. Vidět žíněnku symbolizuje duševní neklid.
Žito
Tato obilovina ukazuje na hojnost a bohatství. Konzumovat žito ve snu věští příchod dobrých zpráv.
Žížala
Žížala vás upozorňuje na negativní osobu, která se vám snaží ublížit. Nachází se ve vaší blízkosti.
Žízeň
Uhasit žízeň vodou ukazuje, že se dočkáte pracovního či milostného úspěchu. Silná žízeň značí zmar.
Zlatit
Pokud ve snu něco nebo někoho zlatíte, značí to přikrašlování pravdy. Sundejte své růžové brýle.
Zlato
Nosit na sobě zlaté šperky značí těkavost a nestálost, avšak obecně vidět zlato vám věští úspěchy.
Zloděj
Když ve snu vidíte vstoupit do domu zloděje, předpovídá vám to naopak štěstí a jistotu v obchodech.
Žloutenka
Pokud se vám zdá o onemocnění žloutenkou, symbolizuje to přísun bohatství i velké nečekané štěstí.
Zmije
Zažít ve snu uštknutí zmijí vás varuje, že vaše štěstí lze snadno zničit, dávejte pozor na nebezpečí.
Zmrtvýchvstání
Jestliže ve snu vidíte zmrtvýchvstání, věští vám to brzké vysvobození z materiálního nedostatku.
Znamení
Vidíte-li ve snu na obloze nějaké znamení, mějte se na pozoru, neboť to věští nepříznivé události.
Známka
Kupujete-li poštovní známky, věští to nové známosti a kontakty. Jejich sběr značí přátele v cizině.
Znečištění
Jestliže vás trápí nějaké silné znečištění, může to poukazovat na nevěru, ale zároveň na pomluvy.
Zneuctění
Pokud se vám zdá o zneuctění, věští vám to neúspěchy v obchodech a práci. Nikam se proto nežeňte.
Zpěv
Líbezně znějící zpěv ve spánku znamená, že se k vám dostanou dobré zprávy a přinesou vám útěchu.
Zpěvačka
Stanete-li se ve snu zpěvákem či zpěvačkou, ukazuje to na velké štěstí v podnikání a investicích.
Zpěvák
Stanete-li se ve snu zpěvákem či zpěvačkou, ukazuje to na velké štěstí v podnikání a investicích.
Zpívat
Zpívání ve spánku značí radost, veselost a pochvalu. Neslyšný zpěv symbolizuje tesknění a smutek.
Zpovědník
Jestliže se ve snu ocitnete ve zpovědnici, značí to, že napravíte nejasné pracovní záležitosti.
Zřícenina
Sen o zřícenině ukazuje na zármutek. Vylézt na zříceninu však značí nebojácnost a odvahu při práci.
Zrno
Ječné zrno znamená, že se nemáte plést do cizích záležitostí. Pokud sejete zrní, značí to úrodu.
Zrzavý
Vidíte-li ve snu zrzavého člověka značí to, že byste neměli někoho podezírat jen pro odlišnosti.
Zub
Pokud si čistíte zuby, ukazuje to na dřinu v zaměstnání. Bolavý zub varuje před zdravotními problémy.
Zuby
Pokud si čistíte zuby, ukazuje to na dřinu v zaměstnání. Bolavý zub varuje před zdravotními problémy.
Žumpa
Vidět žumpu či do ní dokonce spadnout značí větší počet drobných nepříjemností. Mějte se na pozoru!
Zvěř
Pronásleduje-li vás divoká zvěř, ukazuje to hříchy z mládí. Pokud ji lovíte předpovídá vám úspěchy.
Zvěřina
Pokud připravujete v kuchyni zvěřinu, znamená to nepříznivé období. Lépe si hlídejte svůj majetek.
Zvěřinec
Zvěřinec vás varuje před špatnými osobami. Ocitnete se v úzkých a nebudete vědět, co si počít dál.
Zvířata
Vidíte-li ve snu klidná zvířata, ukazuje to na harmonií v rodině a domácnosti. Také značí plodnost!
Zvon
Velký zvon či jeho hlas věští dlouhý a zdravý život. Malý zvoneček vám připomíná nějaké tajemství.
Zvonek
Velký zvon či jeho hlas věští dlouhý a zdravý život. Malý zvoneček vám připomíná nějaké tajemství.
Zvonice
Obraz zvonice ukazuje, že v brzké době dosáhnete kýženého štěstí a moci. Lidé si vás předcházejí.
Zvracet
Pokud ve snu zvracíte, znamená to, že vás potrápí spor o peníze. Zřejmě uděláte nepromyšlený obchod.
 

Biorytmus

 

Intelekt

 

Emoce

 

Kondice

Čínské štěstíčko

Klikněte a rozlomte!

Další štěstíčko

Telefonní služby provozuje: E.M.A.Europe, P.O.Box 14, Praha 05, 11005, tech. zaj. Materna, pro starší 18 let, 1sms/45Kč vč. DPH 1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz